سیستم مدیریت هوشمند پمپاژ (SPMS)

نقش فن آوری های نو د رمدیریت و برنامه ریزی و بهره برداری بهینه مدیریت شده از منابع و تدوین سیاست های آتی جهت تامین مایحتاج¬های استراتژیک جامعه جهت ادامه روند روبه رشد جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و دامنه آن هر روز گسترش مییابد. مدیریت یک پارچه منابع آبی که یکی از اولویتهای حیاتی هر جامعه است جز ماموریتهای اصلی سیاستگذارن هر کشور بوده که بی توجهی به امر در آینده نچندان دور باعث از بین رفتن آن جامعه خواهد شد جهت مدیریت منابع آب در کشورمان کنترل چاه های آب کشاورزی برداشت آب و مصرف انرژی جزء برنامه های اصلی وزارت نیرو بوده و در بخش های اقداماتی را انجام شده است در این راستا شرکت اتصال مکانیک با بهره گیری از توانمندیهای داخلی اقدام به ابداع دستگاههای راه اندازی و کنترل هوشمند و از راه دور مخصوص پکیج¬های تولیدی نموده است. درساخت پکیج ایستگاه پمپاژ با تحلیل وضعیت کارکرد پمپ¬ها و شرایط آبیاری و آبرسانی، هوشمندسازی و مانیتورینگ ایستگاه¬های پمپاژ را با نرم افزار SPMS در راستای بهینه¬سازی منابع و آب و انرژِی و هزینه های نگهداری طراحی شده است.

استفاده از سیستم کنترل از راه دور پکیج و قابلیت مانیتور کردن عملکرد پکیج در طول ساعات شبانه روز، امکان کنترل و فرماندهی به پکیج توسط مرکز کنترل وجود دارد. بنابراین نیازی به اپراتور مقیم در محل، برای انجام بازدید و کنترل نمیباشد . همچنین با توجه به کنترل عملکرد پکیج در مرکز کنترل ، هر گونه تغییرات در مشخصه های پکیج قابل تشخیص است و اقدامات لازم جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی انجام خواهد گرفت. لازم به ذکر است که در صورت خرابی احتمالی پکیج، با توجه به نصب دوربینها و امکان برقراری ارتبـــــاط با مرکز کنترل، کارشناسان مرکز کنترل میتوانند با راهنماییهای لازم به اپراتورهای آموزشدیده ، اشکالات ایجاد شده را رفع نمایند.

از مزایای سیستم کنترل از راه دور میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • بستر سازی مدیریت پایدار منابع آب و مصرف آن
 • بستر سازی تعادل بخشی مصرف و منابع
 • برنامه ریزی و مدیریت به هم پیوسته مصارف بخشها
 • بستر سازی بر کنترل مصرف آب در بخش کشاورزی و شرب
 • امکان برنامه ریزی کلان برای مصرف آب و انرژی
 • مدیریت تقاضای آب
 • کنترل یک منطقه به صورت متمرکز
 • سیاستهای راهبردی
 • تهیه قوانین مقررات و تدوین استاندارد جدید در جهت استفاده بهینه از منابع

نمودار تغییرات سیستم در مانیتورینگ

تغییرات ایجاد شده در عملکرد پمپها، فرکانسها و استاندارد فشار با یک نمودار که از مرکز کنترل شرکت و در مانیتور روی دستگاه قابل مشاهده است. که با وجود هرگونه اشکال آلارمهای مربوطه نمایان میشود.

قابلیت سیستم مانیتورینگ

 • کنترل افت ولتاژ غیرمعمول در خطوط اصلی جریان برق
 • ثابت نگهداشتن فشار خط خروجی در حداقل و حداکثر مصرف
 • تامین افت ولتاژ
 • کنترل نشتی اتصالات
 • کنترل حرارت اضافه الکترو موتور
 • کنترل عملکرد صحیح شیرالات
 • جلوگیری از خشک کارکردن دستگاهها
 • گردش خودکار وضعیت کارکرد دستگاهها به صورت مساوی
 • حذف اپراتور مقیم
 • کنترل میزان مصرف انرژی ساعات مختلف شبانه روز
 • کنترل حجم آب پمپاژ شده هر ساعت و روز
 • تولید فایلهای خروجی با فرمتهای مختلف
 • ذخیرهی اطلاعات بافرمت بانکهای اطلاعاتی استاندارد واطلاعات مورد نیاز دیگر
 • انتقال وضعیت کلی وجزئی پکیج به مرکز کنترل
 • کنترل سیستم از تمامی نقاط جهان
 • امکان انتقال آنلاین اطلاعات به مراکز مرجع